פיזיקה חישובית

עבודות בקורס פיסיקה חישובית

שיעורי בית 1

הקוד ה"מודפס" להגשה: sur2012.f

שיעורי בית 3

הקוד והתוכנות: targil3.tar